tư vấn triển khai erp

Tư vấn triển khai ERP: Doanh nghiệp vừa và nhỏ có nên áp dụng?

Trong quá trình tư vấn triển khai ERP. Câu hỏi chúng tôi nhận được rất nhiều là: Doanh nghiệp chúng tôi chỉ có 60-80 người. Như vậy có quá nhỏ để để ứng dụng ERP.  Trên thực tế nhiều doanh nghiệp có quy mô nhỏ trẻ tuyên bố rằng họ…

XEM THÊM
công việc quản lý nhân sự

Công việc quản lý nhân sự : 8 điều cần làm

Công việc quản lý nhân sự bao gồm tuyển dụng, đào tạo, đánh giá hiệu quả, thúc đẩy nhân viên, truyền thông nội bộ, an toàn lao động, và nhiều hơn nữa. Để trở thành một giám đốc nhân sự giỏi. Dưới đây là một số lời khuyên dành cho…

XEM THÊM
quản lý chất lượng

Quy trình quản lý chất lượng trong doanh nghiệp được triển khai như thế nào?

Quy trình quản lý chất lượng là quy trình quan trọng trong bất kỳ doanh nghiệp nào, vì nó giúp bạn cải thiện chất lượng sản phẩm tạo ra và đảm bảo các sản phẩm được sản xuất, thực sự đáp ứng các yêu cầu của khách hàng. Quy trình…

XEM THÊM
phần mềm nhân sự tiền lương

Hiệu quả của phần mềm nhân sự tiền lương trong doanh nghiệp

Việc quản lý nhân sự tính lương cho nhân viên hiện nay gặp rất nhiều khó khăn bởi những đặc tính phức tạp trong các giai đoạn xử lý công – ca – phép của từng doanh nghiệp. Chính vì vậy mỗi doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị cần phải…

XEM THÊM
lập kế hoạch nguồn nhân lực

Các bước lập kế hoạch nguồn nhân lực

Kế hoạch nguồn nhân lực là một trong những nội dung chủ yếu và hết sức quan trọng đối với quá trình quản trị doanh nghiệp. Lập kế hoạch nguồn nhân lực là quá trình triển khai các hoạt động nghiên cứu, đánh giá, xác định nhu cầu về nguồn…

XEM THÊM
phương pháp quản lý kho hàng

Phương pháp quản lý kho hàng thông minh bằng QR code

Nhằm hướng đến quy trình quản lý kho thông minh. ITG giới thiệu phương pháp quản lý kho hàng thông minh bằng ứng dụng quét QR code. Đây là một ứng dụng thông minh giúp tự động tạo phiếu nhập/ xuất kho bằng quét mã QR code/ barcode mà không cần phải…

XEM THÊM

GIẢI PHÁP ERP