KIẾN THỨC QUẢN TRỊ

TẶNG BẠN CUỐN EBOOK QUẢN LÝ SẢN XUẤT 4.0
  • Hướng dẫn từng bước phương thức áp dụng các phương pháp quản lý sản xuất chuẩn quốc tế
  • Nguyên nhân và cách khắc phục các vấn đề lãng phí sản xuất “nổi cộm”
  • Công nghệ để giải quyết 04 bài toán thường gặp: Lập kế hoạch sản xuất, Quản lý chất lượng, Truy xuất nguồn gốc, Kiểm soát hoạt động sản xuất thời gian thực
  • Giải pháp nhà máy thông minh đang được nhiều doanh nghiệp triển khai hiện nay
  • Và các kinh nghiệm quản lý sản xuất 4.0 thực tiễn qua Case Study điển hình

0926886855