Tổng quan về giải pháp ERP cho ngành dược phẩm

Tổng quan về giải pháp ERP cho ngành dược phẩm
Các công ty Dược phẩm ngày càng phải đối mặt với nhiều thách thức đến từ các đối thủ cạnh tranh và thách thức bên trong bao gồm các hoạt động nhằm tối ưu hóa chi phí bán hàng, nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, quản lý sản xuất,