Home » Tài liệu

Phần mềm kế toán sản xuất cho doanh nghiệp

Hiện nay, trên thị trường đang có rất nhiều phần mềm kế toán được thiết kế chuyên biệt dành cho các doanh nghiệp sản xuất. Vì thế trước khi lựa chọn một phần mềm kế toán sản xuất bạn cần xác định được quy mô doanh nghiệp của mình để…

XEM THÊM

Hệ thống thông tin quản lý nhân sự

Quản lý nhân sự là một công việc quan trọng trong bất cứ tổ chức nào, nó ảnh hưởng mạnh mẽ đến sự tồn tại và phát triển của một doanh nghiệp. Vì vậy, việc quản lý nhân sự đòi hỏi phải có sự linh hoạt, chính xác để tạo…

XEM THÊM

Cách lập kế hoạch sản xuất hiệu quả bằng phần mềm ERP

Kế hoạch sản xuất luôn là một vấn đề quan trọng, mang tính quyết định đối với hiệu quả sản xuất của doanh nghiệp. Cùng với đó, sự trỗi dậy của CNTT trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 như hiện nay cho phép các doanh nghiệp có thể…

XEM THÊM

Phần mềm quản lý công nợ miễn phí – Giải pháp cho các doanh nghiệp SME

Phần mềm quản lý công nợ miễn phí – Giải pháp cho các doanh nghiệp SMB Quản lý công nợ là một yếu tố quan trọng, chi phối tình trạng tài chính của công ty. Quản lý công nợ hiệu quả và phù hợp sẽ giúp doanh nghiệp khai thác…

XEM THÊM
No Picture

[Infographic] Kaizen, 5S là gì ? Vai trò của khung 5S trong Kaizen

Kaizen là gì? Kaizen là quá trình cải tiến liên tục theo thời gian.Thực tế là các tổ chức theo triết lý Kaizen tin vào việc “từng bước cải tiến” các quy trình của họ. Kết quả là, họ có thể không hoàn thành một nhiệm vụ trong một lần,…

XEM THÊM

Quản lý kho và những vấn đề doanh nghiệp cần lưu ý

Công tác quản lý kho hàng hóa, vật tư, nguyên vật liệu có vai trò quan trọng trong mọi doanh nghiệp, đặc biệt là với doanh nghiệp sản xuất. Việc quản trị kho hàng hiệu quả sẽ giúp doanh nghiệp giảm lãng phí, thất thoát hàng hóa, tăng hiệu quả…

XEM THÊM

GIẢI PHÁP ERP