Home » Tin tức

phần mềm quản lý nhà máy sản xuất: Các chức năng cần có

Phần mềm quản lý nhà máy sản xuất là một giải pháp quản trị tổng thể dành cho doanh nghiệp sản xuất. Đây được coi là công cụ đắc lực hỗ trợ người quản lý có thể giám sát và kiểm tra quy trình sản xuất một cách hiệu quả….

XEM THÊM

Giải pháp quản lý sản xuất tinh gọn (Lean): Giải pháp giúp doanh nghiệp tăng năng suất

Trong môi trường kinh doanh hiện nay khi sự cạnh tranh và yêu cầu của khách hàng ngày càng tăng cao, nhà sản xuất phải nâng cao chất lượng sản phẩm và đưa ra thị trường với mức giá thấp nhất. Giải pháp quản lý sản xuất tinh gọn (Lean)…

XEM THÊM

Hệ thống thông tin quản lý nhân sự trong doanh nghiệp

Con người là nguồn lực, là tài sản quan trọng của mỗi tổ chức doanh nghiệp. Sự phát triển thành công của mỗi tổ chức, doanh nghiệp phụ thuộc rất nhiều vào đội ngũ cán bộ của tổ chức đó. Vì vậy, công tác quản lý nhân sự đóng vai…

XEM THÊM

Tối ưu hiệu quả kinh doanh nhờ phần mềm quản lý doanh nghiệp sản xuất

Hiệu quả sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nổi bật lên trong số đó là quy trình quản lý sản xuất. Vậy làm thế nào để nhà quản lý có thể kiểm soát hiệu quả nguyên vật liệu, phụ liệu, hàng tồn…

XEM THÊM

Phần mềm quản lý công nợ mang lại hiệu quả như thế nào cho doanh nghiệp?

Trong những doanh nghiệp có nhiều đối tác, quan hệ khách hàng rộng thì cần phải có một kế toán công nợ. Họ sẽ quản lý toàn bộ công nợ của công ty. Việc quản lý công nợ phải thu, công nợ phải trả và quản lý các hóa đơn,…

XEM THÊM

Nhân viên triển khai ERP: Họ là ai?

Ngày nay việc hội nhập mạnh mẽ với nền kinh tế thế giới đã thay đổi nhiều quá trình vận hành doanh nghiệp. Bên cạnh đó là ảnh hưởng của Cách mạng công nghiệp 4.0 cũng thúc đẩy việc ứng dụng hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) ngày…

XEM THÊM

GIẢI PHÁP ERP