Phần mềm quản lý sản xuất tốt nhất hiện nay

Phần mềm quản lý sản xuất  giúp việc quản lý sản xuất trở nên dễ dàng, các phần mềm này đã được thiết kế để phù hợp với nhiều loại công ty sản xuất theo đơn hàng và sản xuất nhiều chủng loại sản phẩm cùng lúc. Hiện nay các nhà máy  sản xuất thường có cấu trúc phức tạp, gây khó khăn tới phân loại, số lượng sản phẩm lớn, cấu trúc sản phẩm lại phức tạp hơn là những sản phẩm có độ trùng lặp lớn. Xuất phát từ đặc điểm như vậy nên doanh nghiệp sẽ cần phần mềm có độ tùy biến cao để phù hợp với các hoạt động sản xuất đa dạng như sản xuất theo đơn đặt hàng (MTO), thiết lập cấu hình theo đơn đặt hàng (CTO), chế tạo theo đơn đặt hàng (ETO) và sản xuất theo nhu cầu kho (MTS)… Lợi ích to lớn mà phần mềm quản lý sản xuất đem lại: giúp doanh nghiệp chủ động kiểm soát năng suất và chất lượng, cải thiện liên tục dựa trên tác vụ quản lý trực quan theo thời gian thực, giảm rủi ro và cải thiện lợi nhuận.

phần mềm quản lý sản xuất

Phần mềm quản lý sản xuất là một hệ thống tổng thể điều hành sản xuất. Phần mềm sẽ liên kết toàn bộ thiết bị, bộ điều khiển, máy móc, quản lý vòng đời sản phẩm, hệ thống chất lượng và nhiều ứng dụng khác nữa. Nhờ có các báo cáo tùy chỉnh, nhà quản trị hoàn toàn có khả năng nắm bắt, kiểm soát và tối ưu quá trình sản xuất. Các khả năng mà phần mềm quản lý sản xuất có thể đem đến:

Thu thập dữ liệu liên quan
Phần mềm quản lý sản xuất cùng với các hệ thống kết nối có thể thu thập các dữ liệu thông số liên quan đến thông tin thiết bị, máy móc và quy trình sản xuất. Nhờ vậy mà trạng thái của thiết bị và quy trình sản xuất sẽ luôn được báo cáo theo thời gian thực và được lưu trữ dữ liệu hoạt động của từng công đoạn.

Đọc thêm: Phần mềm sản xuất miễn phí có thật sự tốt

Điều phối kế hoạch sản xuất
Kế hoạch sản xuất sẽ hoàn thành tốt sẽ dẫn tới giảm thời gian chu ký, đúng hẹn giao hàng. Các hoạt động sản xuất và công việc thực hiện được sắp xếp hợp lý bởi các báo cáo trực quan được tập hợp và trình bày cho nhà quản lý.

Tài liệu được kiểm soát tốt hơn

Các tài liệu về hướng dẫn làm việc, công thức, bản vẽ kỹ thuật CAD-CAM, quí trình, tiêu chuần, thông báo, … đều được lưu trữ và phân loại khoa học, dễ dàng tìm kiếm. Từ đó giúp các người sử dụng dễ dàng kiểm soát, truy cập và khai thác hiệu quả.

Quản lý quá trình bảo hành, bảo trì, bảo dưỡng
Với sự theo dõi việc sử dụng tài nguyên dựa trên thời gian sử dụng, số lượng sản xuất, giới hạn của thiết bị, … sẽ luôn đảm báo việc sản xuất không vượt quá giới hạn bảo trì. Với khả năng hiển thị lịch sử chi tiết hoạt động có thể xác định được hiệu suất thực sự của thiết bị và có thể thiết lập các cảnh báo về thời gian bảo hành bào trì phù hợp.


Theo dõi nguyên vật liệu, vận chuyền, lưu kho
Phần mềm quản trị doanh nghiệp cung cấp khả năng quản lý và theo dõi vận chuyển và lưu trữ vật liệu, các mặt hàng trong quá trình và thành phẩm, cũng như chuyển giao giữa và trong các trung tâm làm việc.

Điều hành và kế hoạch chi tiết
Phần mềm quản lý sản xuất cung cấp các hoạt động và khả năng lập kế hoạch chi tiết cho phép thực hiện các trình tự và thời gian hoạt động dựa trên các ưu tiên và quy tắc sản xuất liên quan đến thiết bị sản xuất cụ thể và đặc tính sản phẩm.

Phân tích và đánh giá hiệu suất
Phần mềm quản lý sản xuất cung cấp báo cáo cập nhật theo thời gian thực các hoạt động sản xuất thực tế cùng với so sánh với kết quả lịch sử và dự kiến. Kết quả hiệu suất bao gồm các phép đo như sử dụng tài nguyên, tính khả dụng của tài nguyên, thời gian chu kỳ đơn vị sản phẩm, sự phù hợp với lịch biểu và hiệu suất cho các tiêu chuẩn. Phân tích hiệu suất có thể bao gồm phân tích SPC / SQC và có thể rút ra từ thông tin được thu thập bởi các hàm điều khiển khác nhau để đo các thông số vận hành

Theo dõi sản xuất
Khả năng cung cấp trạng thái sản xuất và bố trí công việc. Thông tin trạng thái có thể bao gồm nhân sự được giao cho công việc; thành phần vật liệu được sử dụng trong sản xuất; điều kiện sản xuất hiện tại, và mọi cảnh báo, các công việc làm lại hoặc các ngoại lệ khác liên quan đến sản phẩm. Chức năng này bao gồm khả năng ghi lại thông tin sản xuất cho phép truy xuất nguồn gốc từ trước và sau của các thành phần và việc sử dụng chúng trong mỗi sản phẩm cuối cùng.

Quản lý các hoạt động về kiểm soát chất lượng
Phần mềm quản lý sản xuất cho phép các công cụ để kiểm soát chất lượng từ đầu đến cuối quá trình sản xuất, cải thiện tính nhất quán về chất lượng bằng cách phối hợp các hoạt động chất lượng, và triển khai tập trung chính sách chất lượng cho toàn bộ mạng lưới sản xuất với tính nhất quán đồng bộ, khi phát hiện ra các sai lệch có thể dễ dàng truy suất nguồn gốc, đồng thời cung cấp giao thức để sửa lỗi không phù hợp của các sự kiện khác.

Nhận tài liệu miễn phíGIẢI PHÁP ERP