Thẻ: thông tin khách hàng

Quản lý thông tin khách hàng như nào để đạt hiệu quả cao nhất?

Các bộ phận trong doanh nghiệp thu thập và lưu trữ dữ liệu khách hàng thường là kinh doanh và marketing. Với việc khai thác nguồn dữ liệu hợp lý có thể đem lại lợi ích to lớn cho doanh nghiệp. Sau đây, tôi sẽ chỉ ra các phương pháp quản lý thông tin khách hàng hiệu quả tại doanh nghiệp.

XEM THÊM

GIẢI PHÁP ERP