Hệ thống thông tin quản lý nhân sự trong doanh nghiệp

Con người là nguồn lực, là tài sản quan trọng của mỗi tổ chức doanh nghiệp. Sự phát triển thành công của mỗi tổ chức, doanh nghiệp phụ thuộc rất nhiều vào đội ngũ cán bộ của tổ chức đó. Vì vậy, công tác quản lý nhân sự đóng vai…

XEM THÊM

Tối ưu hiệu quả kinh doanh nhờ phần mềm quản lý doanh nghiệp sản xuất

Hiệu quả sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nổi bật lên trong số đó là quy trình quản lý sản xuất. Vậy làm thế nào để nhà quản lý có thể kiểm soát hiệu quả nguyên vật liệu, phụ liệu, hàng tồn…

XEM THÊM

Cách lựa chọn một phần mềm kế toán quản trị phù hợp cho doanh nghiệp

Hiện nay, các doanh nghiệp đều áp dụng giải pháp phần mềm kế toán cho doanh nghiệp của mình. Bởi vì hệ thống kế toán của họ thực sự phức tạp. quản lý kế toán đối với các doanh nghiệp này là việc quản lý với nhiều công ty trong…

XEM THÊM

Phần mềm quản lý công nợ mang lại hiệu quả như thế nào cho doanh nghiệp?

Trong những doanh nghiệp có nhiều đối tác, quan hệ khách hàng rộng thì cần phải có một kế toán công nợ. Họ sẽ quản lý toàn bộ công nợ của công ty. Việc quản lý công nợ phải thu, công nợ phải trả và quản lý các hóa đơn,…

XEM THÊM

Các phần mềm kế toán thông dụng hiện nay trên thị trường

Các phần mềm kế toán thông dụng hiện nay là một ứng dụng công nghệ giúp kết nối dữ liệu hữu cơ với các phân hệ khác. Đó là trung tâm cập nhật, xây dựng kế hoạch quản trị tài chính, doanh thu và chi phí; cũng như tập hợp…

XEM THÊM

Lập quy trình quản lý kho vật tư hàng hóa cho doanh nghiệp

Quy trình quản lý kho vật tư hàng hóa là một công cụ giúp nhà quản trị kiểm soát hiệu quả việc sử dụng các vật tư đồng thời cũng giúp các nhân viên kho làm việc hiệu quả đúng quy trình. Hãy xem quy trình quản lý kho vật…

XEM THÊM

GIẢI PHÁP ERP