6 Bước trong quy trình quản lý kho Logistics

6 Bước trong quy trình quản lý kho Logistics
Quy trình quản lý kho Logistics bao gồm 6 bước cơ bản: nhận hàng, xếp kho, lưu kho, lấy hàng, đóng gói và vận chuyển. Tối ưu 6 bước này sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao nghiệp vụ quản lý kho, giảm chi phí và lỗi sai, đồng thời đạt

Kho thông minh trong xu hướng Smart Logistic

Kho thông minh trong xu hướng Smart Logistic
Kho bãi là một thành phần vô cùng quan trọng đối với hầu hết các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực logistics. Do đó, nhằm đáp ứng tốt những biến chuyển của một nền kinh tế hiện đại và phát triển nhanh chóng cùng xu

Hệ thống quản lý kho WMS là gì?

Hệ thống quản lý kho WMS là gì?
Hệ thống quản lý kho WMS là giải pháp công nghệ được thiết kế để hỗ trợ việc quản lý, kiểm soát các hoạt động trong kho hàng và đảm bảo tối ưu lợi nhuận cho doanh nghiệp. Tìm hiểu thêm hệ thống quản lý kho WMS là gì trong

Quản lý kho thông minh – Cần bắt đầu từ đâu?

Quản lý kho thông minh – Cần bắt đầu từ đâu?
Trong mỗi doanh nghiệp, hàng tồn kho luôn là một trong những tài sản chiếm tỷ trọng lớn trên tổng giá trị tài sản. Thực tế cho thấy, hoạt động kinh doanh càng phát triển, hoạt động vận hành quản lý kho hàng sẽ càng phức tạp. Việc xây dựng

Cách quản lý kho thông minh với QR code/Barcode

Cách quản lý kho thông minh với QR code/Barcode
QR code và Barcode là những công cụ hỗ trợ đắc lực cho doanh nghiệp trong việc truy xuất nguồn gốc hàng hóa. Do đó, sử dụng QR code/Barcode là cách quản lý kho thông minh được nhiều doanh nghiệp tin dùng. Tổng quan về cách thức quản lý kho

Phương pháp quản lý kho hàng thông minh bằng QR code

Phương pháp quản lý kho hàng thông minh bằng QR code
Nhằm hướng đến quy trình quản lý kho thông minh. ITG giới thiệu phương pháp quản lý kho hàng thông minh bằng ứng dụng quét QR code. Đây là một ứng dụng thông minh giúp tự động tạo phiếu nhập/ xuất kho bằng quét mã QR code/ barcode mà không
XEM THÊM