Home » HRM

5 khó khăn doanh nghiệp gặp phải khi quản lý nhân sự

Nhân sự là nguồn lực quan trọng đóng vai trò quyết định tạo ra thất bại hay thành công của mỗi doanh nghiệp. Do đó bài toán quản lý nhân sự sao cho hiệu quả là thách thức lớn đối với nhiều tổ chức. Cùng điểm qua một số khó khăn doanh…

XEM THÊM

Quản lý nguồn nhân lực bằng HRM trong kỷ nguyên số

Con người là tài sản quan trọng nhất với sự phát triển của một doanh nghiệp. Quản trị nguồn nhân lực đặc biệt là quản lý nhân lực trong kỷ nguyên số đặt ra nhiều thách thức với đội ngũ quản trị nhân sự,và lãnh đạo của công ty. Việc…

XEM THÊM

Tiêu chí đánh giá tính hiệu quả của phần mềm quản trị nhân sự

Với sự phát triển của công nghệ thông tin, việc áp dụng công nghệ thông tin vào quản trị doanh nghiệp nói chung và quản trị nhân sự nói riêng ngày càng được nhiều doanh nghiệp sử dụng. Tuy nhiên khi tìm kiếm một giải pháp quản trị nhân sự…

XEM THÊM

Tại sao nên dùng phần mềm quản trị nhân sự trong doanh nghiệp?

Phần mềm quản trị nhân sự đang dần dần giúp sức cho các nhà quản lý nhân sự đơn giản các công việc của mình đi đáng kể. Chúng ta cũng tìm hiểu những lợi ích mà phần mềm quản trị nhân sự mang lại cho doanh nghiệp trong thời điểm hiện tại.

XEM THÊM

GIẢI PHÁP ERP