Home » ERP

Mô hình nhà máy thông minh

Sức mạnh trực quan hóa của MES trong mô hình nhà máy thông minh

Trực quan hóa dữ liệu (data visualisation) là phương thức hiệu quả để chuyển đổi dữ liệu kinh doanh sang những thông tin hữu ích, cho phép nhà quản trị ra những quyết định kịp thời, từ đó đem lại lợi ích to lớn cho doanh nghiệp. Đối mô hình…

XEM THÊM
Phần mềm MES

Phần mềm MES trong xu hướng sản xuất của tương lai

Được coi là xu thế tất yếu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, mô hình sản xuất thông minh là quá trình sản xuất sản phẩm dựa trên các giải pháp quản lý sản xuất tiên tiến, trong đó hệ thống MES đóng vai trò trụ cột….

XEM THÊM

Gia tăng lợi nhuận doanh nghiệp với giải pháp ERP

Giải pháp ERP được xây dựng và phát triển từ chính đặc thù các doanh nghiệp. Đây là phần mềm hứa hẹn gia tăng lợi nhuận mà mỗi đơn vị cần cân nhắc. Khái niệm giải pháp ERP ERP được viết tắt bởi Enterprise Resource Planning – được hiểu là…

XEM THÊM

Quản lý kho thông minh – Cần bắt đầu từ đâu?

Trong mỗi doanh nghiệp, hàng tồn kho luôn là một trong những tài sản chiếm tỷ trọng lớn trên tổng giá trị tài sản. Thực tế cho thấy, hoạt động kinh doanh càng phát triển, hoạt động vận hành quản lý kho hàng sẽ càng phức tạp. Việc xây dựng…

XEM THÊM
phần mềm ERP

Nâng cao hiệu quả sản xuất trong nhà máy với phần mềm ERP

Xu thế chuyển đổi số tạo ra nhiều cơ hội tiếp cận công nghệ để gia tăng hiệu quả hoạt động và kinh doanh, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất. Trong đó, phần mềm ERP được coi là xương sống cần thiết cho mọi đơn vị trong xu…

XEM THÊM
phần mềm quản lý tài chính doanh nghiệp

Tìm hiểu phần mềm quản lý tài chính doanh nghiệp

Tài chính – kế toán đề cập tới khả năng tồn tại, ổn định và lợi nhuận của bất kỳ tổ chức. Triển khai phần mềm quản lý tài chính doanh nghiệp nhằm giải quyết những bài toán tài chính phức tạp là lựa chọn được nhiều công ty tin…

XEM THÊM

GIẢI PHÁP ERP