Phần mềm CRM giúp Marketing như thế nào?

Phần mềm CRM giúp Marketing như thế nào?
Phần mềm CRM là phần mềm quản lý quan hệ khách hàng. Hiểu đơn giản đối tượng mà CRM hướng tới đó là khách hàng và mối quan hệ trong kinh doanh. Vậy với bộ phận Marketing, CRM hỗ trợ những gì? [caption id="attachment_1906" align="alignnone" width="1200"] Marketing giúp doanh nghiệp
XEM THÊM